CURA XL is een besloten vennootschap. Dit vanwege de professionaliteit en omvang van de onderneming. Binnen de vennootschap heeft de wisseling van aandeelhouders geen gevolgen voor de continuïteit van de te leveren zorg- en dienstverlening. Het toezichthoudend orgaan binnen een besloten vennootschap is de Raad van Commissarissen.

  • Cees Wierda
    • Voorzitter met aandachtsgebied kwaliteit en inhoud
  • Erwin van der Sluis
    • Lid met aandachtsgebied financiën
  • Inge Scholing
    • Lid met aandachtsgebied algemeen management
Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.