CURA XL staat voor kwaliteit. Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening bieden, geleverd door gedreven en kundige mensen. Dit doen we door trouw te blijven aan onze kernwaarden en continu te leren. Dat betekent dat we willen versterken wat we goed doen en willen leren waar het beter kan. De kwaliteit van ons werk moet altijd de drijfveer zijn van de keuzes die we maken.

Wij toetsen onze kwaliteit op alle niveaus. Dit doen we door middel van extern onafhankelijk onderzoek naar onze cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Ook is er elk jaar een externe audit die ons kwaliteitsmanagementsysteem toetst. Wij zijn HKZ en ISO 9001 gecertificeerd.

Naast deze externe onderzoeken doen we door het jaar heen zelf intern onderzoek. Dit kan op allerlei manieren en heeft betrekking op diverse onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de tevredenheid over de ingezette zorg, de samenwerking met ketenpartners, het personeelsbeleid of veiligheid.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem dat CURA XL hanteert is ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ oftewel de HKZ. Wij zijn HKZ gecertificeerd voor Jeugdzorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Bekijk hier onze HKZ-certificaten:

0022188-HKZ-NLDNL-RvA
0022189-HKZ-NLDNL-RvA

                                                               

Kwaliteitsrapport

Specifiek voor de WLZ hebben wij, volgens de uitgangspunten van het nieuwe kwaliteitskader, een kwaliteitsrapport opgesteld voor zowel professionals als cliënten. In deze rapportage is een splitsing gemaakt in de daarbij horende relevante gegevens tussen de WLZ en de overige domeinen waar CURA XL zorg verleent.

Download het kwaliteitsrapport voor professionals

Download het kwaliteitsrapport cliëntversie

Toelatingen

CURA XL heeft de CBIG toelating van het WTZi voor de functies: begeleiding, persoonlijke verzorging en verblijf (zonder bedden)

Clienttevredenheid

Wij vinden het zeer waardevol om te weten wat cliënten van onze zorg- en dienstverlening vinden. Elke twee jaar wordt door een onafhankelijk bureau een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. In ons laatste cliënttevredenheidsonderzoek van 2018 kregen we van onze cliënten een 7,3.

Om nog beter zicht te krijgen op de cliënttevredenheid gaan we dit pro-actief meten bij elke tussenevaluatie. Op deze manier krijgen we een doorlopend beeld van de ervaren kwaliteit van onze zorg en dienstverlening

Medewerkerstevredenheid

In het laatste medewerkerstevredenheidonderzoek van 2018 hebben onze medewerkers aangegeven welke zaken en omstandigheden uitstekend geregeld zijn en wat aandachtspunten voor onze organisatie.

CURA XL werd door haar medewerkers beoordeeld met een 7,6. Dit is een mooi cijfer. Het laat zien dat het harde werk beloond wordt ondanks de grote veranderingen in de zorg van de laatste jaren. Volgens onze medewerkers doen we het goed als bedrijf. Het is mooi om te constateren dat mensen voldoening halen uit het werk, ons zouden aanbevelen en dat de ontwikkeling en het perspectief binnen het bedrijf als positief wordt ervaren.

Een 7,6 laat ook genoeg ruimte over om te groeien naar een nog betere organisatie. Het is daarom van belang dat wij in de komende jaren zowel stil staan bij wat we samen goed doen, als de punten voor verbetering oppakken.

Bekijk hier de factsheets van het medewerkertevredenheidsonderzoek:

Factsheet Cura XL 2018 Bedrijfsbureau

Factsheet Cura XL 2018 Ambulant

Factsheet Cura XL 2018 Wonen

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.