CURA XL is de specialist in het bieden van totale zorg aan cliënten met een complexe meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat uit de combinatie van een (licht) verstandelijke handicap, psychopathologische stoornissen, ernstige gedragsproblematiek, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Bij psychopathologische stoornissen valt te denken aan stoornissen binnen het autistisch spectrum, ADHD/ADD, oppositionele gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, hechtenisstoornissen etc.

Deze complexe meervoudige problematiek uit zich onder meer in diverse tekortkomingen op het gebied van sociale zelfredzaamheid, het organiseren en structuren van eigen leven, sociale- en werknemersvaardigheden en gaan gepaard met weinig tot geen zelfoplossend vermogen.

Deze specifieke doelgroep begeeft zich vaak in een netwerk waarbinnen veel storende factoren aanwezig zijn. Denk hierbij aan ouders die zelf ondersteuning en/of begeleiding hebben, vrienden en kennissen zonder positief toekomstbeeld, verstoord dag- en nachtritme en het ontbreken van een positief rolmodel.

(Licht) verstandelijke handicap en/of stoornissen binnen het autistisch spectrum

Binnen bovengenoemde specifieke doelgroep heeft CURA XL een meerderheid van cliënten met een (licht) verstandelijke handicap en/of een stoornis binnen het autistisch spectrum. Deze doelgroep wordt gekenmerkt door beperkingen in (sociale) zelfredzaamheid en beperkingen in de sociale interactie, communicatie en/of de verbeelding. Hierdoor dreigt deze doelgroep achter te blijven bij het participeren in het maatschappelijk leven. CURA XL heeft zich als doel gesteld deze doelgroep te ondersteunen in het verkrijgen van meer regie over hun leven en wil zowel bij de cliënt als de omgeving de voorwaarden scheppen om als voorwaardig lid van de samenleving te functioneren.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.