Cliëntenversie

Dit jaar heeft CURA XL gekozen om de cliëntenversie als videographic vorm te geven. Dat is een animatie waarin informatie verwerkt is over CURA XL. Eigenlijk is hij leuk voor iedereen om te kijken. De directie van CURA XL speelt in het filmpje mee. In 2 minuten wordt laten zien wat CURA XL in 2018 gepresteerd heeft.

De uitgebreide versie

Wil je meer details? Lees dan de uitgebreide versie van het kwaliteitsverslag. Dit jaar als e-magazine met leuke interviews met medewerkers en een interessant stuk over de cliëntenraad West.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.