Om iedere zorg- of hulpvraag goed te bedienen, hebben wij een divers aanbod ontwikkeld. Omdat ieder mens andere wensen en behoeften heeft, leveren we zoveel mogelijk maatwerk. Een traject bij ons bestaat vaak uit één of meerdere van de onderstaande producten.

Als er geen passend aanbod bij staat dan kijkt onze intaker samen met alle betrokkenen naar de best mogelijke uitkomst. Hierbij zoeken we naar creatieve oplossingen vaak in samenwerking met onze ketenpartners. De kwaliteit is altijd leidend.

Begeleiding individueel

CURA XL biedt individuele begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. Onze begeleiders ondersteunen bij het structureren en organiseren van de dagelijkse taken. Het uiteindelijke doel is om de zelfredzaamheid te vergroten. Individuele begeleiding vindt bijna altijd in de directe omgeving en achter de voordeur plaats.

Begeleiding groep

CURA XL biedt jongeren en (jong) volwassen verschillende vormen van dagbesteding. Het aanbod bestaat uit diverse dagprogramma’s in groepsverband om vaardigheden op te doen en te onderhouden. De activiteiten die hieronder vallen zijn meestal ter vervanging van arbeid of school, in een al dan niet aangepaste vorm. Het doel van Begeleiding Groep is om de zelfstandigheid van de deelnemers zoveel mogelijk te bewaren en de afstand tot een studie of de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te verkleinen. Hiervoor werken we samen met lokale ROC’s en diverse bedrijven. Ook is er op diverse woonlocaties “prikkelarme” dagbesteding wat geen educatieve of arbeidsmatige doelstelling heeft. Hier is het doel dat deelnemers een zinvolle dagactiviteit hebben.

Naast de arbeid en school ondersteunende activiteiten, faciliteert CURA XL binnen Begeleiding Groep ook activiteiten waarin deelnemers om leren gaan met hun gedragsproblemen. Ook is er ruimte voor het behalen van diverse certificaten.

Begeleid wonen

CURA XL heeft een breed aanbod aan kleinschalige wooninitiatieven. We hebben voor iedereen in elke fase binnen het begeleid wonen een passende woonvorm. Zo zijn er eenheden met gedeeld sanitair, gezamenlijke keuken en groepsruimte. Voor mensen die iets zelfstandiger kunnen wonen, hebben we satellietwoningen. Doordat onze wooninitiatieven kleinschalig zijn, kunnen we iedereen de aandacht geven die hij of zij nodig heeft.

WLZ zorg

Volledig Pakket Thuis

Voor iedereen die thuis wil blijven wonen, maar wel de intensieve zorg wil ontvangen zoals die in een instelling wordt verstrekt, heeft CURA XL ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Bij een VPT is er sprake van een eigen woning of van een verblijf bij ouders en/of verzorgers. Ook de vaste lasten zoals gas, water, licht, verzekeringen zijn voor eigen rekening. Uiteraard is er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het organiseren en administreren van deze zaken.

De zorg die CURA XL in deze vorm biedt is:

 • Begeleiding
 • Persoonlijke verzorging
 • Huishoudelijke hulp
 • Hulp bij administratie
 • Welzijnsactiviteiten
 • Maaltijdvoorziening

Bij VPT is er ook sprake van 24-uurs bereikbaarheid van CURA XL. Hierbij is een medewerker van CURA XL 7 dagen per week en 24 uur per te bereiken.

Voor het ontvangen van zorg vanuit een VPT geldt een eigen bijdrage. Deze is lager dan wanneer men in een instelling verblijft. De hoogte van hiervan wordt bepaald door het eigen inkomen.

Modulair Pakket Thuis

CURA XL biedt de zorgpakketten ‘Begeleiding Individueel’ en ‘Begeleiding Groep’ ook aan mensen die een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie hebben. De begeleiding bestaat vooral uit het structureren en organiseren van dagelijkse taken om daarmee de (sociale) zelfredzaamheid te vergroten. Door de modulaire opbouw is samenwerking met andere partijen vanuit één indicatie mogelijk.

Persoonlijke verzorging

CURA XL biedt training en hulp op het gebied van persoonlijke verzorging. Denk hierbij aan hulp bij alledaagse zaken zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Binnen deze training en ondersteuning hebben wij aandacht voor het aanleren van vaardigheden die ervoor zorgen dat de cliënt de zelfredzaamheid op het vlak van persoonlijke verzorging vergroot. Persoonlijke verzorging is geen losstaand zorgproduct. Het wordt aangeboden binnen integrale trajecten van zorg met verblijf.

Training

CURA XL heeft een breed scala aan individuele- en groepstrainingen voor jongeren, (jong)volwassenen, gezinnen en professionals. Het trainingsaanbod bestaat onder andere uit:

 • Sociale vaardigheidstrainingen;
 • Agressieregulatietrainingen;
 • Budgetteringstrainingen;
 • Weerbaarheidstrainingen;

Ook hebben wij in samenwerking met diverse opleidingscentra en het bedrijfsleven trajecten ontwikkeld waarbij na afloop certificering mogelijk is.

Maatwerktrajecten

CURA XL verzorgt op aanvraag projecten en maatwerktrajecten voor diverse ketenpartners. Denk hierbij aan:

 • Gemeentelijke overheden
 • Onderwijsinstellingen
 • Dienstverleners
 • Zorgaanbieders
Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.