De zorg- en hulpvragen die we krijgen, zijn vaak divers van aard en verschillen behoorlijk van persoon tot persoon. Om voor iedereen tot passende en adequate zorg te komen, kiest CURA XL voor “De wat werkt methode”. Hierbij wordt er bewust gekozen voor het niet inzetten van één vaste methodiek, maar een combinatie van instrumenten en methodieken, die de kortste weg naar resultaat opleveren. Dat is voor iedereen verschillend en dus maatwerk.

Binnen “de wat werkt methode” is het belangrijk niet te star te werken. Essentieel is om dat te doen wat werkt, ook al past dit niet binnen de geldende kaders. Wij zien het ook als uitdaging continu passende zorg te leveren en hier andere betrokken partijen in mee te krijgen. Duidelijkheid is voor deze specifieke doelgroep één van de belangrijkste voorwaarden voor functioneren. Wij zijn dan ook voorstander van nauwe samenwerking en een eenduidige aanpak van alle betrokken partijen.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.