Toegankelijk betekent dat iedereen bij CURA XL welkom is. Dat we benaderbaar zijn voor alle betrokkenen. Geen drempelverhogende aanvraagprocedures en we sturen niemand van het kastje naar de muur.

Transparant betekent dat vanaf het begin van elk traject alles duidelijk is voor alle betrokkenen. Financiële openheid, toegankelijke bedrijfsinformatie, een open communicatie en geen dubbele agenda.

Vraaggericht betekent echt luisteren naar de hulpvraag en goed doorvragen. Niet vasthouden aan één vaste methodiek maar doen wat werkt.

Daadkrachtig betekent direct resultaatgericht zaken oppakken. Dit is voor iedereen anders dus maatwerk. Iedereen moet het gevoel hebben dat er iets te halen valt bij CURA XL.

Efficiënt betekent streven naar de meest passende oplossing in zo’n kort mogelijke tijd. Intensief waar nodig licht waar het kan.

Betrouwbaar betekent simpel afspraken nakomen. Doen wat je zegt. Zoveel mogelijk werken met dezelfde vertrouwde mensen. Op de hoogte zijn van wat er speelt in de leefomgeving van alle betrokkenen.

Professioneel betekent gedreven en kundige medewerkers én organisatie die altijd door willen leren. Discreet, representatief en ook durven aangeven wat niet mogelijk is.

Creatief betekent denken in oplossingen niet in problemen. Samenwerking zoeken en net dat stapje extra zetten om wel te kunnen helpen.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.