Verhalen uit het (verre) veld 2

Dit keer door Houda Jiah, Ambulant Begeleider en Khalid Boussata, Regiomanager, beide van CURA XL Regio West

CURA XL in Marokko

Op 8 april zijn onze collega’s van team west voor een 10-daagse studiereis vertrokken naar Marokko. De reis was speciaal bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het welzijnswerk, maatschappelijk werk, het onderwijs, de zorg, bij de politie, stadsdelen, gemeenten en voor studenten.

Een Marokkaanse school

De reis is specifiek op Marokko gericht omdat in Nederland bijna een half miljoen mensen met een Marokkaanse achtergrond leven. Veel Nederlanders weten weinig van de cultuur en de maatschappelijke vraagstukken in Marokko. Tijdens deze hebben zij kennis gemaakt  met het bruisende leven, de schoonheid van het land en de veelzijdige cultuur van Marokko. Het programma was gebaseerd  op het bezoeken van maatschappelijke instellingen (scholen, weeshuizen, internaten en dergelijke) en verschillende organisaties (onder andere; vrouwenbeweging en welzijnsorganisaties) in verschillende streken van het land.

Een indrukwekkend bezoek aan een weeshuis

Tijdens deze bezoeken kregen zij het beeld van de Marokkaanse samenleving en de cultuur die zij op een andere wijze niet zouden krijgen. De culturele verschillen tussen Marokko en Nederland zijn groot en tijdens deze studiereis hebben zij hierop kunnen inzoomen met de andere professionals. Dat gebeurde tijdens de busreis, het eten, de ervaringen delen en bezoeken brengen aan maatschappelijke organisaties in Marokko. Door deze unieke omstandigheid werden zij bewust van hun ideeën, vooroordelen en gedragspatronen. Deze reis heeft voor hen handvatten gegeven om in Nederland bewuster om te kunnen gaan met de cliënten van Marokkaanse afkomst. Daarnaast hebben zij ook tijdens de reis contacten kunnen leggen met netwerkpartners en zullen er in de toekomst zeker samenwerkingen kunnen gaan ontstaan.

En natuurlijk tijd om lol te hebben