Verhalen uit het veld 4

Homeless Experience

Dit keer door Lenny van Dijken, kwaliteitsfunctionaris CURA XL en Gerda Koek, financieel secretaresse CURA XL.

Een dagje dakloos

De Homeless Experience van Het Kopland neemt mensen mee in het maatschappelijke probleem van dakloos worden. Het is een interactief programma voor groepen, met een maatschappelijke insteek. Het biedt een ervaring vanuit de beleving, niet van papier.

Woensdag 10 juli 2019 hebben wij als bedrijfsbureau een impressie mogen ervaren om heel even in de schoenen te staan van een dakloos persoon.
Het programma duurde in totaal 3 uren en werd georganiseerd door Daniel (medewerker Het Kopland) en door Jakob (dakloze). Het eerste gedeelte nam Jakob ons mee in zijn wereld. Een indrukwekkende stadstour. We liepen langs de mogelijkheden waar een kleine- en grote behoefte gedaan kan worden, waar er overnacht kan worden, waar een (warme) maaltijd genuttigd kan worden, waar kleding gehaald kan worden, waar je terecht kunt voor financiële hulp, enz.
Hij vertelde ons dat er maar 2 keer per maand een warme maaltijd wordt aangeboden. 1 x per maand op vrijdag bij de Open Hof en 1 x per maand bij de Baptisten Gemeenschap op zaterdag. Heel af en toe biedt een student aan om een warme hap mee te eten.
Ook vertelde hij ons hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld een inkomen te regelen of hulp te krijgen.
Jakob is 52 jaar en is nu 3,5 jaar dakloos. Hij heeft inmiddels een uitkering waar hij maandelijks i.v.m. schulden slechts een klein deel van ontvangt.

Na de stadstour met Jacob kregen we een rondleiding bij de nachtopvang van het Kopland. We mochten de gezamenlijke ruimtes, slaapkamers en badkamers bekijken. Jacob en Daniel gaven hierbij onder andere uitleg over de regels, afspraken en consequenties bij het vertonen van negaties gedrag binnen de nachtopvang. Ook gaven ze uitleg over de hulp en ondersteuning die het Kopland kan bieden in persoonlijke zaken en processen van dakloze mensen

Rollenspel

Middels een soort van spel waarbij gespeeld wordt dat je dakloos bent geraakt wordt aangetoond waar je tegen aan kunt lopen. Hierbij wordt je er bewust van gemaakt hoe moeilijk het is in onze maatschappij met al haar bureaucratie om zonder professional een slaapplaats te vinden, een uitkering te krijgen, weer vooruit te komen. Je wordt van het kasje naar de muur gestuurd.
Collega Frans mocht vandaag de hoofdpersoon spelen, namelijk:

Mark de Vries, 35 jaar, financieel adviseur, getrouwd en 2 kinderen. Het gezin woonde inmiddels 18 jaar met tevredenheid en succes in Hoogezand.
Op een bewuste dag verliest Mark zijn vrouw en kinderen bij een verkeersongeval. De impact van het verlies heeft voor Mark het gevolg dat hij (tijdelijk) niet meer in staat is om te werken. Mark raakt meer en meer geïsoleerd, drinkt dagelijks alcohol en opent zijn post niet meer. Na drie maanden wordt zijn woning ontruimd en raakt hij dakloos. Mark slaapt vervolgens enkele maanden bij zijn zus op de bank maar kan niet worden ingeschreven op het adres van zijn zus.
Naar gelang deze situatie aanhoudt lopen de spanningen in relatie tot zijn zus steeds verder op.
Mark heeft geen inkomsten en onderneemt niets meer.
Voor het verkrijgen van een uitkering wordt Mark door de Sozawe verwezen naar de centrum-gemeente  Groningen. Geen digiD,, geen inkomen, geen geld om te eten, geen adres en geen slaapplek.

Iedereen kreeg na afloop van de Homeless experience een oorkonde

Tijdens het spel moesten de andere collega’s proberen te zorgen dat er geen bekeuringen werden uitgeschreven, dat er een postadres werd gerealiseerd en een uitkering werd aangevraagd en een slaapplek werd gevonden voor in ieder geval de komende nacht.
We hebben hierbij kunnen ervaren hoe moeizaam dit verloopt en hebben bovenstaande niet binnen de gestelde tijd kunnen realiseren.

Tot slot werd de rondleiding afgesloten. We zijn met elkaar nog een kop koffie gaan drinken om deze indrukwekkende gebeurtenis even te laten bezinken en ervaringen hiervan met elkaar te delen.

Het was een leerzame, indrukwekkende dag. Zeker een aanrader voor andere collega’s of instanties.