Het nieuwe expertisecentrum van CURA XL

De officiële kick-off

Het Expertisecentrum

Vanaf januari 2019 is CURA XL bezig met het opzetten van een expertisecentrum. Hiermee wil CURA XL het inhoudelijk werken en de kwaliteit van haar dienstverlening optimaliseren. Het expertisecentrum wordt gevormd door de gedragsdeskundigen en -wetenschappers van de verschillende regio’s, aangevuld met een kwaliteitsfunctionaris en een trainer. Onze Gz-psycholoog Gerda Noorman geeft als manager van het Expertisecentrum leiding aan deze ervaren medewerkers.

Het Expertisecentrum zal niet als een ivoren toren, op afstand beleid bedenken, maar is een integraal onderdeel van alle teams in de verschillende regio’s. Hiermee denkt CURA XL het gat te dichten tussen beleid en de praktijk. Het Expertisecentrum gaat ze bezig houden met onderwerpen als:

  • De verslaglegging rondom de cliënten
  • Scholingsbeleid en opleiden van medewerkers
  • Casuïstiekbespreking, intervisie en supervisie
  • Borgen van de resultaten vanuit de verschillende opdrachtgevers
  • Methodiek implementatie
  • Het toetsen, actueel houden en uitbreiden van het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Onderzoeken verrichten onder cliënten
  • Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek

De kick-off

Gisteren heeft de officiële kick-off van het expertisecentrum plaatsgevonden. Hiervoor was een ruimte gehuurd bij het Boomkroonpad in het mooie bos van Drouwen.

De afgelopen maanden is geïnvesteerd in het neerzetten van de structuur en overgang van de medewerkers naar het Expertisecentrum. Dit is positief verlopen. Hierdoor is het nu mogelijk om de volgende stappen te gaan zetten.

De hele dag heeft het team bij elkaar gezeten om belangrijke onderwerpen te bespreken en deze om te zetten naar concrete plannen. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. In volgende nieuwsitems komen we hierop terug.

Gezelligheid

Natuurlijk mag een stukje gezelligheid niet ontbreken op zo’n dag.

We hebben lekker gegeten en een mooie wandeling gemaakt door de boomtoppen van Drouwen. Ondanks dat de meeste medewerkers elkaar wel kennen, was het een mooie manier om wat aan teambuilding te doen en de samenwerking te versterken.


Het weer zat mee, waardoor we zelfs ’s avonds nog heerlijk buiten konden zitten. Al met al een hele geslaagde dag.

Zelfs de kaboutertjes lieten zich nog even zien.