CURA XL in podcast over Beschermd Wonen

Op maandag 23 mei heeft Tobias Eijgelshoven, directeur/bestuurder van CURA XL, deel mogen nemen aan een interessante podcast over de decentralisering beschermd wonen. Samen met Joost Kadijk (voormalig projectleider Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen gemeenten Rotterdam en Breda), onder begeleiding van Ilvy van Grunsven van van Dam & Oosterbaan, heeft hij zijn visie mogen geven op de grootste veranderingen binnen beschermd wonen.

De podcast was de eerste van een serie afleveringen waarin specialisten uit de praktijk over actuele thema’s in het maatschappelijk domein in gesprek gaan.

Wat is de impact van de decentralisering op Beschermd Wonen? Die vraag staat centraal in de allereerste aflevering. In 2015 heeft de decentralisatie plaatsgevonden, met het idee dat gemeenten dichter bij de burger komen te staan. Maar is dat op het gebied van beschermd wonen ook gelukt? En wat zijn de grootste knelpunten voor gemeenten en zorgaanbieders in de uitvoering?

De allereerste aflevering van Sociaal Materiaal van Van Dam & Oosterbaan – Wat is de impact van de decentralisering op Beschermd Wonen? –  staat nu live!

Luister hem hier