Doelgroep:
Op onze locatie aan de Rozenstraat in Beerta bieden wij jeugdzorg met verblijf voor kinderen vanaf circa 6 jaar tot en met 18 jaar. Na het achttiende jaar is er bij een duidelijke hulpvraag een verlenging van de plaatsing mogelijk tot eenentwintig jaar. Het gaat veelal om kinderen met meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat meestal uit een combinatie van gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, (licht) verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek, trauma en een ontoereikend netwerk. Op deze locatie wordt intensief samengewerkt met onze netwerkpartners zoals bijvoorbeeld de (gezins)voogdij, ouders en de jeugdreclassering.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en/of agressie alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners. Daarnaast is er bij plaatsing van een kind, vanwege de jeugdige leeftijd van de doelgroep, extra aandacht voor de groepsdynamiek. De ontwikkeling van de kinderen die op de locatie wonen heeft altijd onze prioriteit.

Zorg-zwaarte:
Op de Rozenstraat is er sprake van 24-uurs zorg. Er is overdag, in de avond en in de nacht begeleiding op locatie. Deze begeleiding biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften. Verder bestaat de zorg uit een integraal aanbod van dagbesteding, training en persoonlijke begeleiding.

Vanuit de begeleiding is er op de Rozenstraat is er extra aandacht voor zinvolle dag invulling zoals school, werk en/of stage. Binnen de persoonlijke begeleiding wordt voornamelijk gewerkt aan het vergroten van vaardigheden t.a.v. zelfstandig wonen, zodat op termijn positieve uitstroom mogelijk is. Dagelijkse praktische zaken spelen een belangrijke rol in het aanleren van vaardigheden t.a.v. zelfstandigheid. Denk hierbij aan zaken als het schoonmaken van de kamer, huiswerk, koken, wassen etc. De jongeren ontbijten ‘s ochtends samen en koken en eten ‘s avonds samen.

Op de Rozenstraat wordt er vooral gewerkt aan het creëren van een huiselijke, vertrouwelijke en veilige sfeer. Op deze manier wordt er een veilige leefomgeving geboden waar onze kinderen de mogelijkheid hebben om te werken aan een thuis en een toekomst. Hier kunnen ze zich ontwikkelen naar.

Doordat de locatie beschikt over verschillende groepen wordt er gefaseerd gewerkt. Elke groep is leeftijdsgebonden. De groepen zijn:

Leiroos
Op onze leefgroep ‘de Leiroos’ verblijven kinderen in de basisschool leeftijd.

Klimroos
Op onze leefgroep ‘de Klimroos’ verblijven jongeren in de (beginnende) puberleeftijd.

Stamroos
Onze leefgroep ‘de Stamroos’ richt zich op de puber/adolescent leeftijd waarbij werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid centraal staan.

Veldroos
Jeugdigen die graag (in een bepaalde vorm) zelfstandig willen gaan wonen, maar de nabijheid en beschikbaarheid van begeleiding nodig hebben, kunnen een kamertrainingstraject volgen op ‘de Veldroos’.

Indicatie:
Jeugdzorg met 24 uurs verblijf
Wmo: Beschermd wonen met 24 uurs verblijf

Fysieke kenmerken:
De locatie heeft 37 plekken voor bewoners. Dit gaat om 29 eigen kamers met gedeelde faciliteiten, zoals de keuken, woonkamer, badkamers en de toiletten. En 8 studio’s beschikken over eigen faciliteiten. Er zijn diverse gezamenlijke ruimtes een grote tuin, diverse kantoren en gespreksruimtes.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.