Doelgroep:
Op onze locaties aan de W.A. Scholtenstraat Groningen bieden wij, vanuit Beschermd Wonen Groningen, zorg met verblijf met toezicht op afroep. Dit voor (jong)volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar met (complexe) meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat meestal uit een combinatie van (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend netwerk. De bewoners van deze locaties beschikken reeds over enige mate van zelfstandigheid. Dit houdt o.a. in dat de bewoner zelf een hulpvraag kan stellen en een hulpvraag, waar nodig, kan uitstellen.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners. Daarnaast is er bij plaatsing van een bewoner, vanwege de zelfstandigheid van de doelgroep op deze locaties, extra aandacht voor de groepsdynamiek en motivatie. De ontwikkeling van de bewoners met als doel uitstroom naar zelfstandigheid staat hierin voorop.

Zorg-zwaarte:
Op de W.A. Scholtenstraat is er geen sprake van 24-uurs verblijf en zorg. Er is in de ochtend, en namiddag/avond een vaste groepsdienst op de locaties. Vanaf 19:00 is er sprake van een wakende dienst die werkt tot de volgende ochtend over de verschillende locaties binnen het beschermd wonen in Groningen. Alle bewoners hebben een persoonlijk begeleider waarmee ze diverse contactmomenten hebben per week. Hierdoor is er steeds wisselend op de locaties een groepsleider of persoonlijk begeleider aanwezig. Er is voor alle locaties een bereikbaarheidsdienst.

De zorg en ondersteuning vanuit de persoonlijk begeleider wordt afgestemd met de bewoner en zijn/haar betrokkenen. De begeleiding biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften, waarbij er voornamelijk gewerkt wordt aan het vergroten van eigen vaardigheden t.a.v. zelfstandig wonen, zodat op termijn positieve uitstroom mogelijk is.

Indicatie:
(Verlengde) Jeugdwet
Wmo: Beschermd wonen
Forensische zorg: IFZO GGZ 3 of VG 1,2 of 3 WLZ ZZP GGZ en VG 3 tm 6 (VPT)

Fysieke kenmerken: De locatie aan de W.A Scholtenstraat heeft 11 zelfstandige appartementen met eigen faciliteiten.

Beschermd Wonen Groningen W.A. Scholtenstraat 24
W.A. Scholtenstraat 24
9712 KW Groningen
Groningen

Voor meer informatie over Beschermd Wonen Groningen W.A. Scholtenstraat 24, meld je direct aan of neem contact op met CURA XL via 088 287 29 56

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.