Doelgroep:
Op onze locatie aan de Nieuwe Blekerstraat bieden wij jeugdzorg met verblijf in Groningen voor jongeren vanaf circa 15 jaar met (complexe) meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat meestal uit een combinatie van (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend netwerk. Op deze locatie wordt intensief samengewerkt met onze netwerkpartners zoals bijvoorbeeld de jeugdreclassering en de (gezins)voogdij.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners. Daarnaast is er bij plaatsing van een jongere, vanwege de jeugdige leeftijd van de doelgroep, extra aandacht voor de groepsdynamiek. De ontwikkeling van de jongeren op de locatie heeft altijd onze prioriteit.

Zorg-zwaarte:
Op de Nieuwe Blekerstraat is er sprake van 24-uurs zorg. Er is overdag, in de avond en in de nacht begeleiding op locatie. Deze begeleiding biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften. Verder bestaat de zorg uit een integraal aanbod van dagbesteding, training en persoonlijke begeleiding.

Vanuit de begeleiding is er op de Blekerstraat er extra aandacht voor zinvolle dag invulling zoals school, werk en/of stage. Binnen de persoonlijke begeleiding wordt voornamelijk gewerkt aan het vergroten van vaardigheden t.a.v. zelfstandig wonen, zodat op termijn positieve uitstroom mogelijk is. Dagelijkse praktische zaken spelen een belangrijke rol in het aanleren van vaardigheden t.a.v. zelfstandigheid. Denk hierbij aan zaken als het schoonmaken van de kamer, huiswerk, koken, wassen etc. De jongeren ontbijten ‘s ochtends samen en koken en eten ‘s avonds samen.

Binnen de avonddiensten wordt er vooral gewerkt aan het creëren van een huiselijke, vertrouwelijke en veilige sfeer op de locatie. Op deze manier wordt er een veilige leefomgeving geboden waar onze jeugdige bewoners de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid en zich thuis kunnen voelen.

Doordat de locatie beschikt over zowel kamers met een gezamenlijke groepsruimte als eigen studio’s, is het mogelijk gefaseerd te werken op de locatie. Hierdoor kunnen vaardigheden t.a.v. zelfstandigheid in een veilige en vertrouwde sfeer worden geoefend.

Indicatie:
(Verlengde) Jeugdwet
Wmo: pakket beschermd wonen

Fysieke kenmerken:
De locatie heeft 9 plekken voor bewoners. Dit gaat om 4 slaapkamers en 5 studio’s. Op de locatie worden faciliteiten voor de kamers gedeeld, zoals de keuken, de badkamers en de toiletten. De studio’s beschikken over eigen faciliteiten. Er is een gezamenlijke ruimte en een kantoor. Daarnaast heeft de locatie een binnenplaats.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.