Doelgroep:
Op onze locatie aan de Graswijk 23 bieden wij, binnen het beschermd wonen in Assen, 24-uurs zorg, voor jongvolwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar met (complexe) meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat meestal uit een combinatie van (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend netwerk.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners.

Zorg-zwaarte:
Op Graswijk 23 is er sprake van 24-uurs zorg. Er is overdag, in de avond en in de nacht begeleiding op locatie. Deze begeleiding biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften. Verder bestaat de zorg uit een integraal aanbod van dagbesteding, training en persoonlijke begeleiding. Binnen de persoonlijke begeleiding wordt er voornamelijk gewerkt aan het vergroten van eigen vaardigheden t.a.v. zelfstandig wonen, zodat op termijn positieve uitstroom mogelijk is.

Indicatie:
(Verlengde) Jeugdwet
Wmo Beschermd wonen
Forensische zorg: IFZO GGZ 3 of VG 1,2 of 3
WLZ ZZP GGZ en VG 3 tm 6

Fysieke kenmerken:
De locatie heeft 8 kamers voor bewoners. Op de locatie worden faciliteiten gedeeld zoals de keuken, de badkamers en de toiletten. Er is een gezamenlijke ruimte en een kantoor. Daarnaast heeft de locatie een groot buitenterrein.


Bekijk ook onze locatie aan de Graswijk 14a in Assen voor jongeren

Bekijk ook onze locatie aan de Beilerstraat in Assen voor jongvolwassenen en volwassenen

Bekijk alle locaties Beschermd Wonen Assen (en regio)


Beschermd Wonen Assen Graswijk 23
Graswijk 23
9405TB Assen
Drenthe

Voor meer informatie over Beschermd Wonen Assen – Graswijk 23, meld je direct aan of neem contact op met CURA XL via 088 287 29 56

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.