Op onze locatie aan de Beilerstraat 23 bieden wij, vanuit het beschermd wonen in Assen, zorg met verblijf met toezicht op afroep voor (jong)volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar met (complexe) meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat meestal uit een combinatie van (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend netwerk. De bewoners van deze locaties beschikken reeds over enige mate van zelfstandigheid. Dit houdt o.a. in dat de bewoner zelf een hulpvraag kan stellen en een hulpvraag, waar nodig, kan uitstellen.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners. Daarnaast is er bij plaatsing van een bewoner, vanwege de zelfstandigheid van de doelgroep op deze locaties, extra aandacht voor de groepsdynamiek en motivatie. De ontwikkeling van de bewoners met als doel uitstroom naar zelfstandigheid staat hierin voorop.

Zorg-zwaarte:

Op Beilerstraat 23 is er geen sprake van 24-uurs verblijf en zorg. Er is in de ochtend en namiddag/avond een vaste groepsdienst op de locatie. Vanaf 19:00 en in het weekend is er een bereikbaarheidsdienst welke indien noodzakelijk ter plaatse kan komen. Alle bewoners hebben een persoonlijk begeleider waarmee ze diverse contactmomenten hebben per week.

De zorg en ondersteuning vanuit de persoonlijk begeleider wordt afgestemd met de bewoner en zijn/haar betrokkenen. De begeleiding biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften, waarbij er voornamelijk gewerkt wordt aan het vergroten van eigen vaardigheden t.a.v. zelfstandig wonen, zodat op termijn positieve uitstroom mogelijk is.

Indicatie:
(Verlengde) jeugdwet
Wmo Beschermd Wonen
Forensische zorg: IFZO GGZ 3 of VG 1,2 of 3
WLZ ZZP GGZ en VG 3 tm 6 (VPT)

Fysieke kenmerken:
De locatie heeft 10 kamers voor bewoners. Op de locatie worden faciliteiten gedeeld zoals de keuken, de badkamers en de toiletten. Er is een gezamenlijke ruimte en een kantoor. Daarnaast heeft de locatie een mooie tuin.


Bekijk ook onze locatie aan de Graswijk Assen voor jongvolwassenen en volwassenen

Bekijk ook onze locatie aan de Graswijk Assen voor jongeren

Bekijk alle locaties Beschermd Wonen Assen (en regio)


Beschermd Wonen Assen Beilerstraat 23
Beilerstraat 23
9401PB Assen
Drenthe

Voor meer informatie over Beschermd Wonen Assen op de Beilerstraat 23, meld je direct aan of neem contact op met CURA XL via 088 287 29 56

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.