Doelgroep:
Op onze locatie aan de Beilerstraat 23 bieden wij, binnen het beschermd wonen in Assen, 24-uurs zorg, voor jongvolwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar met (meervoudige) problematiek. Deze problematiek bestaat meestal uit een combinatie van (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en een ontoereikend netwerk. De bewoners aan de Beilerstraat 23 zitten veelal in hun laatste fase in de ontwikkeling naar zelfstandig wonen.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners. Daarnaast is er bij plaatsing van een bewoner, vanwege de zelfstandigheid van de doelgroep, extra aandacht voor de groepsdynamiek en motivatie. De ontwikkeling van de bewoners met als doel uitstroom naar zelfstandigheid staat hierin voorop.

Zorg-zwaarte:
Op Beilerstraat 23 is er sprake van 24-uurs zorg. Er is overdag, in de avond en in de nacht begeleiding op locatie. Deze begeleiding biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften. Verder bestaat de zorg uit een integraal aanbod van dagbesteding, training en persoonlijke begeleiding. Binnen de persoonlijke begeleiding wordt er voornamelijk gewerkt aan het vergroten van eigen vaardigheden t.a.v. zelfstandig wonen, zodat op termijn positieve uitstroom mogelijk is.

Indicatie:
(Verlengde) jeugdwet
Wmo: pakket beschermd wonen
Forensische zorg: IFZO GGZ 3 of VG 1,2 of 3

Fysieke kenmerken:
De locatie heeft 10 kamers voor bewoners. Op de locatie worden faciliteiten gedeeld zoals de keuken, de badkamers en de toiletten. Er is een gezamenlijke ruimte en een kantoor. Daarnaast heeft de locatie een mooie tuin.


Bekijk ook onze locatie aan de Graswijk Assen voor jongvolwassenen en volwassenen

Bekijk ook onze locatie aan de Graswijk Assen voor jongeren

Bekijk alle locaties Beschermd Wonen Assen (en regio)


Beschermd Wonen Assen Beilerstraat 23
Beilerstraat 23
9401PB Assen
Drenthe

Voor meer informatie over Beschermd Wonen Assen op de Beilerstraat 23, meld je direct aan of neem contact op met CURA XL via 088 287 29 56

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.