Doelgroep:
Op onze locatie aan het Boven Oosterdiep 125 in Veendam, bieden wij 24-uurs zorg en ondersteuning aan jongeren, (jong)volwassenen en volwassenen vanaf 15 tot circa 27 jaar met complexe meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat voornamelijk uit een combinatie van (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend netwerk. Deze zorg bieden wij vanuit beschermd wonen Groningen, Jeugdzorg met verblijf Groningen, de WLZ en Forensische zorg.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners.

Zorg-zwaarte:
Op onze locatie in Veendam is er sprake van 24-uurs zorg. Er is overdag, in de avond en in de nacht begeleiding op locatie en er zijn extra voorzieningen t.a.v. veiligheid en achterwacht. De begeleiding biedt o.a. ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften. Verder bestaat de zorg uit een integraal aanbod van dagbesteding, training en persoonlijke begeleiding. Onze locatie in Veendam heeft de mogelijkheid voor zinvolle dag invulling op eigen locatie. De bewoners hebben hier o.a. een werkplaats, sportruimte en trainingsruimte.

Binnen de persoonlijke begeleiding wordt vooral gewerkt aan het vergroten van de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om de zelfredzaamheid te vergroten. De begeleiders bieden ondersteuning bij diverse hulpvragen en het aanleren van praktische en sociale vaardigheden zoals financiën, dag invulling, geestelijke en lichamelijke gezondheid, omgaan met eigen problematiek en het netwerkcontact. Doel is zo zelfstandig mogelijk uitstromen.

Doordat de locatie in Veendam beschikt over een gedeelte met een gezamenlijke groep en een gedeelte met eigen appartementen kan er gefaseerd gewerkt worden aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid op eigen locatie. De bewoners op de groep ontbijten, lunchen en dineren samen. Er worden gezamenlijke activiteiten geplant en er zijn gezamenlijke taken. Voor de groepsmomenten is een gezamenlijke ruimte.

Binnen de avonddiensten wordt er vooral gewerkt aan het creëren van een huiselijke, vertrouwelijke en veilige sfeer op de locatie. Op deze manier wordt er een veilige leefomgeving geboden waar onze jeugdigen en (jong)volwassenen  de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid en zich thuis kunnen voelen.

Indicatie:
(Verlengde) Jeugdwet
Wmo Beschermd wonen
Forensische zorg: IFZO GGZ 3 of VG 1,2 of 3
WLZ ZZP GGZ en VG 3 tm 6 (VPT)

Fysieke kenmerken:
De locatie heeft 8 kamers op de groep en 7 studio’s/ appartementen met eigen faciliteiten. Daarnaast beschikt de locatie over één crisisbed. De locatie heeft diverse bijgebouwen waarin een dagbesteding, sportaccommodatie en trainingsruimte zijn gevestigd. Verder is er een gezamenlijke ruimte, een kantoor en gespreksruimte.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.