Doelgroep:
Op onze locatie aan de Borgerderstraat 11-13 te Nooitgedacht, 10 km buiten Assen, bieden wij beschermd wonen in de vorm van intensieve 24-uurs zorg en ondersteuning aan jongvolwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar met complexe meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat voornamelijk uit een combinatie van (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend netwerk. Deze zorg bieden wij vanuit beschermd wonen Assen, de WLZ en Forensische zorg. Daarnaast is er bij plaatsing van een bewoner vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep, extra aandacht voor de groepsdynamiek, veiligheid en medicatie.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners. Op onze locatie aan de Borgerderstraat 11-13 is er wel meer mogelijk t.a.v. de psychiatrische doelgroep gezien het aard en karakter van de locatie, de begeleiding en de samenwerking met o.a. de GGZ en FACT.

Zorg-zwaarte:
Op Nooitgedacht is er sprake van intensieve 24-uurs zorg. Er is overdag, in de avond en in de nacht begeleiding op locatie en er zijn extra voorzieningen t.a.v. veiligheid en achterwacht. De begeleiding biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften. Verder bestaat de zorg uit een integraal aanbod van dagbesteding, training en persoonlijke begeleiding.

Vanuit de begeleiding is er op Nooitgedacht extra aandacht voor zinvolle dag invulling (voornamelijk) op locatie. De bewoners hebben hier de mogelijkheid om in een prikkelarme omgeving in de natuur aan een gevarieerde dag invulling deel te nemen. Zo is er onder andere een grote werkplaats, sportruimte, traningsruimte en (moes)tuin met kas.

Binnen de persoonlijke begeleiding wordt er gewerkt aan het in stand houden van de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om de zelfredzaamheid te vergroten. De inzet is veelal stabilisatie en vooruitgang waar mogelijk, zodat de kwaliteit van leven wordt gewaarborgd en waar het kan vergroot. Bewoners hebben de ruimte om deel te nemen aan de groepsactiviteiten binnen het dagprogramma of een individueel programma te doorlopen.

Binnen de avonddiensten wordt er vooral gewerkt aan het creëren van een huiselijke, vertrouwelijke en veilige sfeer op de locatie. Op deze manier wordt er een veilige leefomgeving geboden waar de bewoners zich echt thuis voelen.

Indicatie:
Wmo Beschermd wonen
Forensische zorg: IFZO GGZ 3 of VG 1,2 of 3
WLZ ZZP GGZ en VG 3 tm 6

Fysieke kenmerken:
De locatie heeft 16 kamers voor bewoners. Op de locatie worden faciliteiten gedeeld zoals de keukens, de badkamers en de toiletten. De locatie ligt midden in de natuur op een groot eigen terrein met tuin, bos en weiland. De locatie heeft diverse bijgebouwen waarin een dagbesteding, sportaccommodatie en trainingsruimte zijn gevestigd. Verder is er een gezamenlijke ruimte, een kantoor en gespreksruimte.

Bekijk ook onze locaties Beschermd Wonen in Assen

Beschermd Wonen Nooitgedacht
Borgerderstraat 11-13
9449TX Nooitgedacht
Drenthe

Voor meer informatie over Beschermd Wonen Nooitgedacht op de Borgerderstraat 11-13, meld je direct aan of neem contact op met Cura XL via 088 287 29 56

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.