Als gevolg van het Coronavirus heeft CURA XL een aantal maatregelen moeten treffen. In het beginsel komt het er op neer dat CURA XL zo goed mogelijk probeert al haar cliënten de zorg te geven die zij nodig hebben. Hierin zijn een aantal richtlijnen van toepassing.

Ambulante hulpverlening

 • CURA XL probeert zoveel mogelijk bij de klant aanwezig te zijn om de zorg te verlenen.
 • Medewerkers van CURA XL met een uitvoerende functie zijn gewoon aan het werk en volgen hierin de richtlijnen van de overheid:
  • Zolang de medewerker niet in een risicogebied is geweest of contact heeft gehad met iemand die besmet is met Corona.
  • Symptomen heeft van Corona en er sprake is van koorts/verhoging.
 • De medewerkers bezoeken zover dit mogelijk is de klant thuis. Waar dit niet lukt of waar de klant symptomen heeft van het Coronavirus zal gebruik gemaakt worden van onze digitale voorzieningen om op afstand hulp te verlenen.

Beschermd Wonen

Op onze woonlocatie worden de volgende maatregelen getroffen:

 • Medewerkers van CURA XL die werken op de locaties zijn gewoon aan het werk en volgen hierin de richtlijnen van de overheid:
  • Zolang de medewerker niet in een risicogebied is geweest of contact heeft gehad met iemand die besmet is met Corona.
  • Symptomen heeft van Corona en er sprake is van koorts/verhoging.
 • De komende drie weken wordt er geen bezoek ontvangen op de locaties.
 • We adviseren bewoners om (sociale) contacten zoveel mogelijk te vermijden.
 • Gesprekken met externe partijen vinden de komende weken niet op de locaties plaats.
 • Wanneer een bewoner naar zijn ouders/familie wil, wordt telefonisch overlegd over eventuele klachten en wordt er een risico ingeschat.
 • Gezamenlijke eetmomenten worden vervangen door eten op de kamer.
 • Maximaal 2 personen in de keuken bij het koken.
 • Zo weinig mogelijk gezamenlijke activiteiten.
 • Bewoners worden extra gewezen op handen wassen e.d.

(Hoofd)kantoor

Medewerkers die geen zorg verlenen werken zoveel mogelijk thuis. Ook uitvoerende medewerkers doen hun administratie zoveel mogelijk vanuit huis. Dit betekent dat de komende tijd onze kantoren zo weinig mogelijk bemand worden. Wel zijn wij gewoon telefonisch bereikbaar.

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.