Doelgroep:
Op onze locatie aan de Graswijk 14a bieden wij jeugdzorg in de vorm van beschermd wonen in Assen met verblijf voor jongeren vanaf circa 15 jaar met (complexe) meervoudige problematiek. Deze problematiek bestaat meestal uit een combinatie van (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend netwerk. Op deze locatie wordt intensief samengewerkt met onze netwerkpartners zoals bijvoorbeeld de jeugdreclassering en de (gezins)voogdij.

In principe werkt CURA XL niet met contra-indicaties, echter wanneer verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek alles overheersend is en het functioneren dusdanig in de weg staat dat groepsbegeleiding geen optie is, zal er gekeken worden naar andere alternatieven om alsnog passende zorg te bieden. Dit doen we dan in samenwerking met onze andere locaties en/of netwerkpartners. Daarnaast is er bij plaatsing van een jongere, vanwege de jeugdige leeftijd van de doelgroep, extra aandacht voor de groepsdynamiek. De ontwikkeling van de jongeren op de locatie heeft altijd onze prioriteit.

Zorg-zwaarte:
Op Graswijk 14a is er sprake van 24-uurs zorg. Er is overdag, in de avond en in de nacht begeleiding op locatie. Deze begeleiding biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse levensbehoeften. Verder bestaat de zorg uit een integraal aanbod van dagbesteding, training en persoonlijke begeleiding.

Vanuit de begeleiding is er op Graswijk 14 extra aandacht voor zinvolle dag invulling zoals school, werk en/of stage. Binnen de persoonlijke begeleiding wordt voornamelijk gewerkt aan het vergroten van vaardigheden t.a.v. zelfstandig wonen, zodat op termijn positieve uitstroom mogelijk is. Dagelijkse praktische zaken spelen een belangrijke rol in het aanleren van vaardigheden t.a.v. zelfstandigheid. Denk hierbij aan zaken als het schoonmaken van de kamer, huiswerk, koken, wassen etc. De jongeren ontbijten ‘s ochtends samen en koken en eten ‘s avonds samen.

Binnen de avonddiensten wordt er vooral gewerkt aan het creëren van een huiselijke, vertrouwelijke en veilige sfeer op de locatie. Op deze manier wordt er een veilige leefomgeving geboden waar onze jeugdige bewoners de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid en zich thuis kunnen voelen.

Indicatie:
(Verlengde) Jeugdwet
Wmo: pakket beschermd wonen

Fysieke kenmerken:
De locatie heeft 8 kamers voor bewoners. Op de locatie worden faciliteiten gedeeld zoals de keuken, de badkamers en de toiletten. Er is een gezamenlijke ruimte en een kantoor. Daarnaast heeft de locatie een buitenterrein.


Bekijk ook onze locatie aan de Graswijk 23 in Assen voor jongvolwassenen en volwassenen

Bekijk ook onze locatie aan de Beilerstraat Assen voor jongvolwassenen en volwassenen

Bekijk alle locaties Beschermd Wonen Assen (en regio)


Beschermd Wonen Assen Graswijk 14a
Graswijk 14a
9405TD Assen
Drenthe

Voor meer informatie over Beschermd Wonen Assen op Graswijk 14a, meld je direct aan of neem contact op met CURA XL via 088 287 29 56

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.