CURA XL is een landelijke zorg- en dienstverlener met een lokale aanpak. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen met complexe, meervoudige problematiek. Deze kenmerkt zich vaak door een dubbele diagnose met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek en een licht verstandelijke beperking. Ook is er meestal sprake van gedrags- en/of verslavingsproblemen. Wij hebben geen contra-indicaties en werken zoveel mogelijk zonder wachtlijsten. Onze zorg kenmerkt zich door een laagdrempelige en persoonlijke aanpak. Wij begeleiden jongeren en (jong)volwassenen met complexe meervoudige problematiek binnen de disciplines Ambulant en Begeleid Wonen.

De afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en we groeien nog steeds. Om onze doelstellingen waar te maken zijn wij op zoek naar ambitieuze en hardwerkende collega’s die warm lopen voor een complexe doelgroep. Passende zorg, binnen de regio en achter de voordeur is hierbij zeer belangrijk. Dit doen we door te werken met lokaal talent zodat we optimaal gebruik kunnen maken van het natuurlijk aanwezige netwerk.

CURA XL houdt de celstructuur aan, zodat er steeds met kleine werkbare regiocellen wordt gewerkt die snel op de markt en op de regio specifieke wensen en behoeften van de klant kunnen inspelen. Hierdoor behoudt CURA XL haar laagdrempelige out reachende aanpak en blijft het mogelijk steeds snel en adequaat te reageren op aanmelding en ontwikkelingen. Binnen de trajecten hebben de medewerkers allen taak specifieke verantwoordelijkheden. Er zal rekening gehouden worden met de wensen in te werken uren en er zal sprake zijn van opbouw in de carrière bij CURA XL (waar gewenst door medewerker en mogelijkheden binnen de organisatie).

Wat zoeken wij?
Voor regio Noord-Nederland zijn wij op zoek naar een (leerling) ambulant hulpverlener die met beide benen op de grond staat en een realistisch beeld heeft van de doelgroep.

Wat ga je doen in deze functie?

 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg met collega’s.
 • Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de directe hulpverlening en bespreekt dit met collega’s.
 • Denkt mee bij het vertalen van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden in een behandelplan.
 • Verzorgt de planning en organisatie van activiteiten.
 • Begeleidt cliënten en hun omgeving.
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen.
 • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven.
 • Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving.
 • Stimuleert betrokkenheid van ouders en/of relevante anderen.
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving.
 • Signaleert knelpunten en bespreekt deze (indien de gewenste aanpak wijziging behoeft en de verantwoordelijkheid te boven gaat) met de leidinggevende.
 • Motiveren en stimuleren van cliënten.

Wat verwachten we van jou?
Je hebt een aantal jaren relevante ervaring (pré) met onze doelgroep en beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau 4 en beschikt over een zorg gerelateerde diploma en of volgt een opleiding. Je bejegent medewerkers en cliënten respectvol, hebt tact en inlevingsvermogen. Daarnaast heb je binnen je team een stimulerende en motiverende houding.

Verder beschik je over:

 • Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten.
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt.
 • Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij.
 • Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages.
 • Probleemoplossend vermogen.

Extra pré
In het bezit van rijbewijs B en een auto of bereid is deze aan te schaffen.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een dynamische werkomgeving met een jong enthousiast team.
 • In eerste instantie een tijdelijk dienstverband. Bij goed functioneren zal de overeenkomst verlengd worden. CURA XL is een organisatie die gaat voor de lange termijn met uitzicht op een vast contract.
 • Mogelijkheid parttime te werken, 0-40 uur. Gevraagde beschikbaarheid is 36 uur per week.
 • Arbeidsvoorwaarden en salaris volgens de CAO Sociaal Werk, de functie leerling ambulant hulpverlener is ingeschaald in schaal 4 (CAO). Het brutoloon per maand bedraagt daarbij op basis van 36 uur (per week) € 1946,-. De functie als Ambulant hulpverlener schaal 6 (minimaal € 2.219,- en maximaal € 3.314,- bruto per maand bij fulltime dienstverband à 36 uur (per week). Exacte inschaling afhankelijk van relevante werkervaring.
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).
 • Beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%) kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.

Sluitingsdatum
21 juli 2021

VOG
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na indiensttreding.

Solliciteren
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reacties
Je kunt op deze vacature reageren door je CV + foto samen met je motivatie te mailen naar
mevrouw T. Hopman, sollicitatie@curaxl.nl o.v.v. Vacature Ambulant hulpverlener regio Noord-Nederland.

Gedurende de sollicitatieprocedure wordt er zorgvuldig met de door jou versterkte gegevens omgegaan (volgens de richtlijnen van de privacywetgeving AVG).

Stel je vraag
De gegevens verstuurd via dit formulier worden gestuurd naar een van onze medewerkers.
Er worden geen gegevens op deze server bewaard of gedeeld met derde partijen.